skip to Main Content

Welkom

Een sfeervol schoolgebouw met een groot natuurspeelplein aan de bosrijke rand van Apeldoorn. Een levendige en hartelijke school waar een ieder zich gezien en veilig mag voelen…

Een bezield en bevlogen team leerkrachten met aandacht voor elk kind. Een structuur die rust en ruimte biedt voor creativiteit en zelfontwikkeling…

Waar jaarfeesten en een hoge betrokkenheid van ouders de onderlinge verbondenheid vergroten. En een wereld-open houding met de maatschappij om ons heen.

Dat is typisch Vrijeschool de Vijfster.

Onze visie

Als vrijeschool hebben wij onszelf de volgende opdracht gesteld: Bloeiend vrijeschoolonderwijs in een gezonde school waarin de kiem van het eigen levensdoel van het kind tot wasdom kan komen. Waarin de jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren, is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven.

Eens nader kennismaken?

Misschien heeft u na het bekijken van onze website wel vragen. Bijvoorbeeld of onze school ook voor uw kind de juiste school is. Wilt u zelf de sfeer in de klassen en op het schoolplein proeven?

Dat is mogelijk op een van onze kennismakingsochtenden!

De kennismakingsochtenden voor het schooljaar 2024-2025 zijn op woensdag 16 oktober 2024, 15 januari 2025 en 21 mei 2025. U kunt zich opgeven via de administratie: administratie@vrijeschoolapeldoorn.nl

Tevens kunt u binnenlopen op 1 van onze open dagen die plaatsvinden op 13 november 2024 en 2 april 2025 tussen 9:00 en 12:00 uur.

Als enige Vrijeschool in Apeldoorn doen wij niet mee met het online aanname beleid in Apeldoorn. Voor verdere informatie kunt u terecht op de pagina Aanmelden; https://vijfster.vrijescholenathena.nl/aanmelden/

Met vriendelijke groet, namens het team van Vrijeschool de Vijfster,

Esther Kasbergen, directeur

Actueel nieuws

Back To Top