skip to Main Content

Welkom

Een sfeervol schoolgebouw met een groot natuurspeelplein aan de bosrijke rand van Apeldoorn. Een levendige en hartelijke school waar een ieder zich gezien en veilig mag voelen…

Een bezield en bevlogen team leerkrachten met aandacht voor elk kind. Een structuur die rust en ruimte biedt voor creativiteit en zelfontwikkeling…

Waar jaarfeesten en een hoge betrokkenheid van ouders de onderlinge verbondenheid vergroten. En een wereld-open houding met de maatschappij om ons heen.

Dat is typisch Vrijeschool de Vijfster.

Onze visie

Als vrijeschool hebben wij onszelf de volgende opdracht gesteld: Bloeiend vrijeschoolonderwijs in een gezonde school waarin de kiem van het eigen levensdoel van het kind tot wasdom kan komen. Waarin de jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren, is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven.

Eens nader kennismaken?

Misschien heeft u na het bekijken van onze website wel vragen. Bijvoorbeeld of onze school ook voor uw kind de juiste school is. Wilt u zelf de sfeer in de klassen en op het schoolplein proeven?

Dat is mogelijk op een van onze kennismakingsochtenden!

De kennismakingsochtenden voor het schooljaar 2020-2021 zijn op woensdag 16 september 2020, 11 november 2020, 13 januari 2021 en 14 april 2021. U kunt zich opgeven via de administratie: administratie@vrijeschoolapeldoorn.nl of 055 355 9010.

Met vriendelijke groet, namens het team van Vrijeschool de Vijfster,

Esther Kasbergen, directeur

Actueel nieuws

Back To Top