skip to Main Content

Schooltijden & vrije dagen

In de MR wordt het jaarrooster, de vakanties en vrijedagen besproken. Het jaarrooster voldoet aan de verplichte onderwijstijd per jaar van minimaal 7520 uur.

Back To Top