skip to Main Content

Worden de leerlingen op een vrijeschool vrij gelaten in het leren?

Nee. Het woordje “vrije” in vrijeschool betekent niet dat onze leerlingen zelf mogen bepalen wat zij doen of dat er weinig regels zijn. Ons onderwijs kent juist duidelijke, vaste les- en dagstructuren waarbij de leerkracht leidend is. Ons onderwijs is niet vrijblijvend. We kennen net als andere scholen door de overheid geformuleerde kerndoelen per leerjaar.

De vrijheid die wij de kinderen bieden ligt in onze pedagogische benadering van de leerlingen waarbij ons doel is dat zij zichzelf kunnen ontwikkelen tot vrij denkende personen.

Sluit het onderwijs aan bij het reguliere middelbare onderwijs?

Ja. Jaarlijks stroomt tussen de 20% en 45% van onze leerlingen door naar het reguliere middelbare onderwijs in Apeldoorn en omgeving. De rest van de leerlingen vervolgt hun onderwijs op de voorgezette vrijeschool in Zutphen. De aansluiting met het reguliere onderwijs is goed. Dit geven zowel de reguliere middelbare scholen als de leerlingen en hun ouders aan. Er zijn nauwelijks tot geen problemen in het wennen aan een andere onderwijsstijl.

Is het vrijeschoolonderwijs geschikt voor alle kinderen?

Het is onze ervaring dat het bijna niet mogelijk is om bij peuters al vast te stellen wat voor soort onderwijs past bij hun persoonlijkheid of wijze van leren. Wat ons betreft is dus niet de vraag of ons onderwijs past bij het kind maar of de ouders zich kunnen vinden in onze visie op wat belangrijk is in opvoeding en onderwijs. Als ouders vertrouwen hebben en zich goed voelen bij onze school neemt hun kind dit over. Wij beschouwen samen met de ouders ieder kind als een uniek individu waarbij gekeken wordt wat goed is voor dat kind. In sommige situaties leidt dit wel eens tot het besluit dat een andere school beter past bij de onderwijsbehoefte van een kind.

Wat voor soort ouders tref je aan op school?

Gezinnen op onze school komen uit alle lagen van de bevolking.  Het gaat erom dat ouders zich kunnen vinden in onze onderwijsvisie en de manier waarop wij naar de ontwikkeling van kinderen kijken. En dat zij zich prettig voelen bij de sfeer op school.

Is het vrijeschoolonderwijs religieus onderwijs?

Nee. Wij zijn geen christelijke of katholieke school. Ons onderwijs kent wel een religieuze kant. Dit komt tot uitdrukking in het vieren van de jaarfeesten en in de vertelstof. Wij willen in ons handelen eerbied en dankbaarheid voorleven. Verwondering en bewondering stimuleren wij. Van hieruit kan dan ook respect en liefde voor de wereld om de kinderen heen ontstaan.

Kinderen ontdekken in stapjes hun binnen- en buitenwereld, wie zij in wezen zijn en hoe zij zich verhouden tot de wereld om hen heen. Onze leerkrachten begeleiden hen hierbij. Daarbij is de basis voor hun pedagogische handelen dat zij de kinderen zien als wezens die denken, willen en voelen. Zij zien de leerlingen als unieke personen die bestaan uit lichaam én geest.

Staat uw vraag er niet bij?

Kijk dan in onze Schoolgids of stuur ons via het contactformulier een bericht. Even bellen kan natuurlijk ook: 055 355 9010.

Back To Top