skip to Main Content

Het schoolteam

Medewerkers vormen samen de schoolorganisatie.

Het team is zowel pedagogisch-didactisch als organisatorisch verantwoordelijk voor de gang van zaken op school. De directeur is degene die integraal verantwoordelijk is voor alles wat er binnen de school gebeurt. In schooljaar 2019-2020 hebben wij zeven klassen: twee kleuterklassen, klas 1, klas 2, klas 3 combinatie klas 4 + klas 6, klas 5. Per 1 januari 2020 komt er nog een derde kleuterklas bij.

Directie en onderwijsondersteunend personeel

 • Hans Veldsink, interim directeur
 • Sarah Lampe, waarnemend directeur
 • Angelique Broens, administratief medewerker
 • Otto Ploeger en Brian Zonnenberg, conciërge / vakles houtbewerking

Intern begeleiders 

 • Sarah Lampe, intern begeleider (kleuters)
 • Angelique Schilstra, per 1 mei 2020, intern begeleider (klas 1 t/m 6)
 • Ardi Feijen, intern vertrouwenspersoon

Leerkrachten

 • Ardi Feijen, kleuterleerkracht
 • Marijke Meester, kleuterleerkracht
 • Lieke Toebes, kleuterleerkracht
 • Marjolein Wemerman, kleuterleerkracht
 • Simone Gunter, leerkracht klas 1
 • Michaëla Westera en Bianca Nieuwenhuis, leerkracht klas 2
 • Anne Boekhoorn en Martine van den Ouwelant, leerkracht klas 3
 • Merel Zanen, leerkracht klas 4 + klas 6
 • Karlijn van de Put , klas 5
 • Teun de Leeuw, vakdocent muziek

Overige medewerkers

Verder zijn aan school verbonden een kunstzinnig therapeut (Stefanie Beuzenberg), een bewegingstherapeut (Melanie van den Dool), een gymleerkracht ingeleend via Accres Apeldoorn (José Adema) en een euritmiste (Jet Bakker).

Back To Top