skip to Main Content

Typisch Vijfster

Vrijeschool de Vijfster is een bijzondere school. Niet in de laatste plaats door de onderstaande punten die wij typisch Vijfster mogen noemen.

Een veilige omgeving om te groeien

Leerlingen hebben een veilige schoolomgeving nodig om goed te kunnen leren. Wij besteden daarom veel aandacht aan een sociaal veilige leeromgeving waar ieder kind zich gerespecteerd en aanvaard voelt. En waar zaken als pesten, vernieling en agressie zo veel als mogelijk worden uitgesloten.

Maar veiligheid is ook: een brandblusser die het doet, een nooduitgang die niet geblokkeerd is, meubilair dat stevig is en verkeersveiligheid rondom de school.

C. Zoutman | splinters lino & fotografie
C. Zoutman | splinters lino & fotografie

Creativiteit voor persoonlijke ontwikkeling

Schoolvakken als tekenen en muziek, toneel, schilderen, boetseren en verhalen vertellen stimuleren de fantasie, expressievaardigheden en het denken van onze leerlingen. De leerling kan hierdoor de eigen creativiteit ontwikkelen, innovatief leren denken, verschillende oplossingsstrategieën leren toepassen en ook buiten gebaande paden leren denken.

De leerling wordt in de persoonlijke ontwikkeling ondersteund en gestimuleerd doordat hij/zij wordt geholpen om de eigen, unieke mogelijkheden te leren (ver)kennen. Met als doel dat de leerling (later) in staat is niet alleen te reageren op wat hem/haar overkomt, maar ook het heft in handen te nemen en de eigen toekomst zelf actief vorm te geven.

Echte aandacht voor elk kind

Echte en oprechte aandacht voor elk kind afzonderlijk is ons inziens onontbeerlijk voor een gezonde ontwikkeling van onze leerlingen. Het vormt daarmee de basis van ons vrijeschoolonderwijs.

Echte aandacht geven betekent dat onze leerkrachten in het contact met een leerling niet met meerdere dingen tegelijk bezig zijn. Ze zijn geconcentreerd op wat er op dat moment aan de orde is of wat er op dat moment van hen als leerkracht wordt gevraagd. Het betekent in het hier en nu leven, niet met gisteren of met morgen bezig zijn.

Aandachtige aanwezigheid veronderstelt ook de kunst van het luisteren. Goed luisteren naar kinderen is belangrijk om te ontdekken wat hen werkelijk bezighoudt en wat ze nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Door ons te verplaatsen in de leerling, kunnen we leren over wat hun eigen aard is en wat hun verlangens zijn.

C. Zoutman | splinters lino & fotografie
Kopbeeld-Bosdag-Kleuters-1030×691

Bosdag voor de kleuters

Eenmaal per week krijgen onze kleuters hun onderwijs buiten aangeboden in de vorm van een bosdag. Op een vaste plek in het bos spelen de kleuters met wat de natuur ons schenkt. De kinderen klimmen, springen, slingeren, graven, sjouwen en verzamelen.

Er is een ouder die vuur stookt in de vuurkorf, waar boven de kinderen een broodje bakken. Tijdens de ochtend zitten de kinderen twee momenten bij elkaar om samen te zingen, te eten en te drinken.

Natuurspeelplein om te ontdekken

Onze school beschikt over een schitterend en ruim natuurspeelplein. Daarmee kunnen we onze leerlingen een uitdagende en tegelijkertijd veilige plek bieden om te ontdekken, te leren, te bewegen, te ontmoeten, te rusten, te fantaseren en, vanzelfsprekend, te spelen.

In onze moes- en kruidentuin worden de handen uit de mouwen gestoken; de leerlingen krijgen ‘bruine handen en groene vingers’. In de lagere klassen wordt tijdens de heemkunde lessen geleerd van dat wat groeit en bloeit. En in de hogere klassen besteden wij tijdens de tuinbouwlessen veel aandacht aan plantkunde.

De-Vijfster-spelen-in-de-zandbak
De-Vijfster-meisje-koningsdag

Grote ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid en inzet van ouders is voor de school van essentieel belang. Veel ouders zijn op de één of andere manier actief: voor de klas van hun kind of voor de hele school.

Ouders doen mee aan de voorbereiding van jaarfeesten, ze begeleiden uitstapjes en excursies, ze helpen bij handwerklessen, leesonderwijs of bij de ondersteuning in een van de werkgroepen of ze praten mee over het schoolbeleid via de medezeggenschapsraad. Zij maken daarmee een wezenlijk deel uit van onze schoolgemeenschap.

Jaarfeesten die ons sterker verbinden

Het gezamenlijk vieren van jaarfeesten vormt een belangrijk onderdeel op de vrijeschool. In de lagere klassen en kleuterklassen leggen wij bij de voorbereiding en viering van de jaarfeesten de nadruk vooral op de elementen uit de natuur. Vanaf klas 1 komen daar ook de cultuurelementen van het feest bij en vanaf klas 4 worden ook de religieuze thema’s die bij het jaarfeest horen behandeld.

De meeste jaarfeesten worden door de klassen 1 t/m 6 gezamenlijk gevierd. Dan wordt aan het begin van de dag in de grote zaal  een verhaal verteld en gezongen. Elke feest heeft zijn eigen kenmerken en invulling. Door het vieren van de feesten wordt het gevoelsleven van het kind versterkt. Deels door het meemaken van de feesten, deels door mee te werken in de voorbereiding van de feesten ervaren en leren de kinderen de waarde, de betekenis en de schoonheid van de jaarfeesten.

De-Vijster-Pinksterfeest
De-Vijster-wereld-open

Open naar de wereld, midden in de maatschappij.

Op school willen wij maatschappelijke betrokkenheid stimuleren, door jaarlijks een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk project of een Goed Doel dat buiten de grenzen van onze school ligt. Jaarlijks terugkerende projecten zijn: Kinderpostzegelactie en Wandelen voor Water. Andere voorbeelden zijn:

  • deelname Jantje Beton loterij;
  • geldinzameling bij Kerst- en DrieKoningenspel is gedoneerd aan Unicef (noodhulp Filipijnen);
  • geldinzameling bij Schoolkoor Kerstconcert is gedoneerd aan www.vrijeschoolliederen.nl;
  • deelname van het schoolkoor aan het Mondial Festival in Apeldoorn;
  • sponsorloop om geld in te zamelen voor het project Up4s (Oegandese School);
  • Elk schooljaar kiezen we op welke manier de schoolgemeenschap een bijdrage kan leveren aan een maatschappelijk project.
Back To Top