skip to Main Content

Schoolgids 2023-2024

In deze schoolgids leest u over de achtergronden van ons onderwijs, de organisatie en krijgt u praktische informatie van De Vijfster.

Jaarboekje 2023-2024

Dit jaarboekje is een aanvulling op de schoolgids van De Vijfster. Het bevat informatie die jaarlijks verandert. U vindt hierin praktische informatie, een aantal belangrijke schoolregels en de jaarkalender.

ICT en Media beleidsplan

Vrijeschool De Vijfster wil midden in de maatschappij staan. We beseffen dat de wereld van ICT, digitalisering en de virtuele werkelijkheid een gegeven is, wij kunnen en willen er niet omheen. Hier hoort bij dat we nieuwe ontwikkelingen, zoals digitale media, integreren daar waar zij zinvol aansluiten bij de beginselen en het mensbeeld van waaruit wij werken op school: de antroposofie.

Schoolondersteuningsprofiel De Vijfster

Met dit schoolondersteuingsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Vrijeschool De Vijfster maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Apeldoorn.

Zorgplan 2023 -2026

Voor u ligt het zorgplan van Vrijeschool Vijfster 2019-2021. In dit zorgplan staat beschreven hoe dat bij ons op school is geregeld. Met ‘zorg’ wordt het onderwijs op didactisch en pedagogisch gebied aan alle leerlingen bedoeld.

Dit zorgplan geeft aan leerkrachten, ouders en inspectie uitleg over hoe wij op onze school invulling geven aan de zorg voor onze leerlingen.

Wat maakt de Vrijeschool uniek?

Een klein boekje, door de Vereniging van Vrijescholen uitgegeven in 2013, over de identiteit van vrijeschoolonderwijs. Hierin wordt onder andere ingegaan op de voorbereiding op de maatschappij, onderwijs in leeftijdsfasen, het volgen van de seizoenen en de ritme van de natuur, leren als creatief proces en de verdieping die het periodeonderwijs biedt.

Strategisch Beleidsplan Athena

De Vijfster is samen met 14 andere vrijescholen aangesloten bij Stichting Vrijescholen Athena. Onlangs verscheen hun (en ons) Strategisch Beleidsplan 2019 – 2023. De samenstellers vonden het van groot belang dat het plan zich zoveel mogelijk richt op de twee belangrijkste factoren in het onderwijs: het kind en de leraar. Om daarmee zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk aan te sluiten. Het beleidsplan kan worden gezien als een bewustzijnsmoment: waar staan we en waar willen we heen.

Onderzoeksrapport ‘Kiezen voor de vrijeschool’

DUO Onderwijsonderzoek heeft in opdracht van de Vereniging van vrijescholen een onderzoek gedaan naar de motieven van ouders en leerlingen om wel of juist niet te kiezen voor een vrijeschool. Download hier het boekje Kiezen voor de vrijeschool.

Back To Top