skip to Main Content

Klas 1 t/m 6  (groep 3 t/m 8)

Een kind in deze leeftijdsfase heeft in principe een enorme drang tot leren: het wil van de wereld horen, wil weten en wil kunnen.

Lesstof om je te ontwikkelen

De lesstof op de vrijeschool hanteren wij als ontwikkelingsstof. Omgaan met de lesstof is voor de kinderen een manier om zich verder te ontwikkelen. De vertelstof en de onderwerpen van het Periodeonderwijs zijn afgestemd op de leeftijdsfase van de jaarklas.

De klas als sociale eenheid

Op de vrijeschool werken we met het zogenaamde jaarklassensysteem. Dit betekent dat de klas wordt gezien als een sociale eenheid, samengesteld uit eenzelfde leeftijdsgroep, maar met verschillen in temperamenten, (cognitieve) vermogens en talenten. Hierdoor leert het kind verschillende kwaliteiten te herkennen en te waarderen, bij zichzelf én bij de ander. De klas waarin allerlei individuele kwaliteiten aanwezig zijn, vormt een belangrijk oefenveld voor het latere functioneren binnen verschillende sociale contexten in de maatschappij.

De 3 bouwstenen van ons onderwijs

De globale dagindeling op de vrijeschool bestaat uit drie blokken: Periodeonderwijs, Oefenuren en Vaklessen. Het Periodeonderwijs wordt door de klassenleerkracht zelf ontworpen. De lesstof wordt zodanig ontworpen dat het goed aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen in de klas. Het onderwijs wordt gekenmerkt door een levendige overdracht, waarbij het werken met ‘hoofd’, ‘hart’ en ‘handen’ wordt afgewisseld.

Differentiatie en samenwerken

Tijdens de Oefenuren Taal en Rekenen werken de kinderen uit verschillende lesmethoden. Nieuwe lesstof vraagt om oefening en herhaling. Daarvoor zetten we actuele lesmethoden in. De methoden bieden voldoende mogelijkheden voor differentiatie, zowel extra oefenstof als meer uitdagende opdrachten. Tijdens de oefenuren wordt zelfstandig gewerkt in drie niveau groepen. Daar waar mogelijk werken de kinderen ook samen.

Back To Top