skip to Main Content

Kennismaking

Vrijeschool de Vijfster is niet alleen een leerplan, een schoolgids, een gebouw, of een website. Het is onmogelijk om dat wat onze school ís helemaal te vangen in woorden.

We nodigen daarom iedereen met belangstelling graag uit om te komen kijken, te luisteren en vragen te stellen. Om de sfeer te ervaren.  Wij organiseren elk jaar kennismakingsochtenden voor ouders waarop u met ons kennis kunt maken. Voor het schooljaar 2024-2025 is dat op woensdag 16 oktober 2024, 15 januari 2025 en 21 mei 2025. Zij starten om 9.00 uur en eindigen om ongeveer 10.30 uur.  Tijdens zo’n ochtend krijgen jullie een rondleiding door de school en is er een gesprek met de directeur en/of de intern begeleider, waaraan meerdere ouders kunnen deelnemen. U kunt zich opgeven door een berichtje te sturen naar administratie@vrijeschoolapeldoorn.nl. Als u na onze eerste kennismaking in aanmerking wilt komen voor plaatsing op onze school, wordt u gevraagd een inschrijfformulier van onze school in te vullen. U kunt na het bezoeken van een kennismakingsochtend en/of Open Dag uw kind vanaf 2 jaar aanmelden.

Tevens kunt u binnenlopen op 1 van onze open dagen die plaatsvinden op 13 november 2024 en 2 april 2025 tussen 9:00 en 12:00 uur.

Wisselen van school (zij-instromers)

Als uw kind al op een andere school in Apeldoorn zit kunt u contact opnemen met onze directeur of onze intern begeleider. Wanneer er ruimte is voor uw kind dan plannen wij een kennismakingsgesprek met u. Als u daarna nog steeds geïnteresseerd bent, gaan wij in overleg met u en de school waar uw kind zit. Vanaf 1 juni tot aan de zomervakantie worden in principe geen kinderen meer aangenomen. De procedure wordt dan over de zomervakantie heen getild.

Wachtlijsten

Voor het schooljaar 2024-2025 werken we voor klas 1 – 2 – 3 nog niet met  wachtlijsten. Voor de kleuterklassen geldt: Dat wij eventueel nog enkele plekjes beschikbaar hebben. Voor kinderen geboren van 1 oktober 2018 – 31 oktober 2020 plus klas 4 – 5 –  6 werken we met een wachtlijst. Wij kunnen uw kind indien gewenst, nadat u een Open Dag of kennismakingsochtend heeft bezocht,  op de wachtlijst plaatsen.

Wanneer we meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen ontvangen, krijgen kinderen die broertjes en/of zusjes op school hebben voorrang. Dat geldt ook voor kinderen die op kinderopvang Christoforus en Juffie Maartje Peuterhuis zitten of die verhuizen van een andere Vrijeschool.

Uitgebreide informatie over onze school en de aanmeldingsprocedure vind u in onze Schoolgids 2024-2025.

Back To Top